Kurs specjalistyczny certyfikacyjny

 " OUN i jego rola w patogenezie róznych chorób.Ogniskowa patologia,diagnostyka ognisk przy pomocy WRT.diagnostyka SGD w ocenie funkcji systemów i narządów.Krótkie omówienie nowego oprogramowania Imedis Expert 7,strategie BRT.01-02.07.2017 Katowice  (patrz szkolenia).