Kurs specjalistyczny certyfikacyjny 2

Zapraszamy na kurs :"Koncepcje funkcjonalnego żywienia.Diagnostyka produktów żywieniowych przy pomocy WRT.Terapia chorób przywlekłych przy pomocy BRT" Katowice  07-08.10.2017