Terapia biorezonansem magnetycznym

Ma tyle samo gorących zwolenników, ilu nieugiętych wrogów. Ale gdy zawodzą inne metody leczenia, wówczas terapia biorezonansem dla wielu pacjentów staje się przysłowiową ostatnią deską ratunku. Na przestrzeni kilku ostatnich lat alternatywne sposoby leczenia zaczęły się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Wśród nich jest także biorezonans magnetyczny, wykorzystujący oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe, w celu ukierunkowania ich stymulacji.

Czym jest biorezonans?

Biorezonans magnetyczny stanowi skuteczną i bezpieczną formę leczenia oraz profilaktyki wielu różnego rodzaju schorzeń. Jest to także potoczna nazwa urządzenia emitującego impulsowe pole magnetyczne, które poprzez wysyłanie sygnałów o ekstremalnie niskiej częstotliwości, może wywierać wpływ (na poziomie tkanek) na procesy elektromagnetyczne, które sterują całym organizmem. Terapia biorezonansowa wykazuje skuteczne działanie na patogenne pasożyty, wirusy, bakterie oraz grzyby, które są częstą przyczyną wielu chorób przewlekłych oraz ogólnoustrojowych.

Odpowiedni sprzęt do biorezonansu pozwala dokładnie wykrywać i analizować wszystkie niepokojące zmiany mogące świadczyć o chorobach, co umożliwia precyzyjne diagnozowanie wielu różnego rodzaju schorzeń. Oprócz tego, przy pomocy terapii biorezonansem można neutralizować, osłabiać lub odwracać niewłaściwe wibracje, a co za tym idzie, stymulować organizm do przywrócenia prawidłowej, zdrowej równowagi energetycznej.

Kilka słów o historii terapii biorezonansem

Terapia biorezonansowa, jako metoda z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, została opracowana w latach siedemdziesiątych XX wieku i wprowadzona na rynek jako terapia MORA. Nazwa pochodzi od jej twórców: Franza Morella oraz Ericha Rasche. Jej celem jest przekształcenie niewłaściwych, magnetycznych wibracji chorych osób w takich sposób, aby pobudzić organizm do stymulacji mechanizmów obronnych. Metoda wykorzystuje wibracje elektromagnetyczne organizmu człowieka. Franz Morell oraz Erich Rasche znaleźli wielu kontynuatorów swoich działań.

Zasada działania biorezonansu magnetycznego

Leczenie biorezonansem opiera się w skrócie na zjawisku fizycznym, jakim jest rezonans elektromagnetyczny. To zjawisko bardzo dobrze znane inżynierom, a powszechnie wykorzystywane przez całe społeczeństwo, choć nie do końca jesteśmy tego świadomi. Rezonans elektromagnetyczny służy bowiem do odbierania wszelkiego rodzaju sygnałów telewizyjnych, radiowych czy pochodzących z telefonii komórkowej.

Podstawą terapii biorezonansowej jest fakt, że wszystko, co istnieje posiada swoją określoną częstotliwość elektromagnetyczną. Wszystkie bakterie, wirusy, alergeny, pasożyty, a nawet metale ciężkie emitują niepowtarzalne drgania elektromagnetyczne, a zjawisko to zachodzi także w organizmie człowieka. Jeśli zatem w ciele zakodowane są częstotliwości przypisywane danemu patogenowi, wówczas przy pomocy odpowiedniego sprzętu do biorezonansu, można wykryć jej obecność.

Dzięki terapii biorezonansem można więc w prosty i skuteczny sposób dowiedzieć się, co oraz w jakim stopniu obciąża nasz organizm.

Przykładowe symptomy, choroby oraz stany, które może wykryć biorezonans magnetyczny:

 • niedobory witamin i składników odżywczych,
 • poziom energii,
 • wysycenie komórek tlenem,
 • stres,
 • zaburzenia hormonalne,
 • zdrowie psychiczne,
 • aktywność nadnercza,
 • stan układu immunologicznego.

Schorzenia i stany, do których można stosować leczenie biorezonansem:

 • zaburzenia snu,
 • reakcje alergiczne,
 • bóle chroniczne,
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • stres,
 • choroby przewodu pokarmowego,
 • choroby zwyrodnieniowe, reumatyzm,
 • choroby psychosomatyczne,
 • obniżona sprawność układu odpornościowego,
 • uzależnienia i nałogi.

Czy terapia biorezonansem jest szkodliwa dla człowieka?

Leczenie biorezonansem nie jest szkodliwe dla organizmu człowieka. Jako element medycyny naturalnej, stanowi w pełni bezpieczną oraz zupełnie bezbolesną formę terapii. W trakcie zabiegu nie jest emitowane żadne toksyczne promieniowanie, które mogłoby prowadzić do powstania jakichkolwiek uszkodzeń narządów w ludzkim ciele.

W organizmie człowieka wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych:

 • aktywność bioelektryczna układu nerwowego,
 • aktywność układu mięśniowego,
 • aktywność metaboliczna narządów wewnętrznych (związana z przemianą materii).

Należy podkreślić, że częstotliwości rezonansowe patogenów są o wiele niższe niż częstotliwość komórek człowieka, dlatego biorezonans magnetyczny nie wpływa na nasze funkcje życiowe. Dzięki terapii biorezonansowej można skutecznie wyeliminować patogenne mikroorganizmy i drobnoustroje znajdujące się nawet wewnątrz najmniejszych komórek ciała, bez jakiejkolwiek szkody dla człowieka.

Leczenie biorezonansem jest ukierunkowane głównie na przyczyny choroby, determinując naturalne procesy autoregulacji oraz samoleczenia organizmu. Niekiedy stanowi jedyną formę leczenia danego schorzenia, jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania co do równoległego stosowania innych terapii czy preparatów farmakologicznych.

 

Metoda Volla

W odpowiedzi na potrzeby pacjentów, zmęczonych inwazyjnymi badaniami oraz błędną diagnostyką, Centrum Innowacyjnych (Intelektualnych) Systemów Medycznych „Imedis” z siedzibą na terenie miasta Katowice, proponuje alternatywę w formie nowoczesnych badań Volla. Ta bezpieczna i skuteczna metoda diagnostyczna pozwala na precyzyjną ocenę stanu organizmu, wychwytując również patogeny trudne do potwierdzenia w badaniach przeprowadzanych przez współczesną medycynę akademicką.

Skąd pochodzi nazwa metoda Volla?

Innowacyjna metoda elektroakupunktury, zwana potocznie metodą Volla, została opracowana przez niemieckiego doktora Reinholda Volla, żyjącego w latach 1909-1989. Działając jako lekarz, opublikował ponad tysiąc różnych prac naukowych, podręczników oraz atlasów poruszających tematykę diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej. Idea, którą od początku swoich badań kierował się doktor Voll, miała na celu połączenie wiedzy medycyny chińskiej z ówczesnymi osiągnięciami medycyny i techniki. Prace nad swoją unikatową metodą diagnostyczną rozpoczął w czasie II wojny światowej. Po jej zakończeniu skonstruował profesjonalne urządzenie elektryczne, które stanowiło pierwowzór dla dalszych, skomputeryzowanych i unowocześnionych aparatur pomiarowych.

Dla kogo jest przeznaczona metoda Volla?

Metoda Volla została opracowana przede wszystkim z myślą o osobach szczególnie troszczących się o stan swojego zdrowia lub leczących innych. Jest to jedna z najdokładniejszych metod diagnostycznych, jakie do tej pory stworzył człowiek. Na podstawie prawidłowo przeprowadzonego testu obciążeń, pozwala otrzymać obraz funkcjonowania całego organizmu ludzkiego, a w szczególności ocenić, czy występują w nim obciążenia:

 • bakteryjne,
 • pasożytnicze,
 • wirusowe,
 • grzybicze.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, metoda Volla pozwala uzyskać pełen obraz stanu kolejno badanych narządów i układów, ocenianych jako norma, patologiczny lub zapalny. Dzięki elektroakupunkturze według doktora Reinholda Volla, można nie tylko rozpoznać konkretne symptomy chorobowe, ale również ustalić ich przyczyny, a następnie dokonać wyboru najlepszej metody leczenia. Zatem metoda ta, jest dedykowana wszystkim tym pacjentom, którzy pragną w krótkim czasie nie tylko przeprowadzić dokładną diagnostykę, ale także zaplanować skuteczną terapię.

Na czym polega metoda Volla?

Badanie Volla, które przeprowadzamy w naszej placówce w Katowicach, polega na pomiarze potencjałów bioenergetycznych punktów akupunkturowych, ściśle powiązanych z określonymi tkankami, narządami bądź ich częściami. Przeprowadzany na zasadach chińskiej akupunktury test obciążeń, umożliwia dokonanie specjalną sondą pomiarów oporu skóry w wybranych, aktywnie biologicznych punktach. Punkty te leżą na linii przebiegu tak zwanych meridianów, tych samych kanałów energetycznych, które są wykorzystywane w akupunkturze. Ich odkrycie jest zawdzięczane medycynie chińskiej i zostało dokonane już ponad dwa tysiące lat temu. Kanały te znajdują się na całym ciele człowieka, jednak w elektroakupunkturze są wykorzystywane głównie punkty usytuowane na dłoniach oraz stopach.

Prawidłowo przeprowadzony test obciążeń pozwala, poprzez konkretny meridian, sprawdzić, w jakim stanie znajduje się dany narząd lub układ. Badając przewodność kanałów energetycznych oraz analizując odczyty aparatury i jej wskazania, można z dużą dokładnością zweryfikować kondycję poszczególnych organów znajdujących się w ciele człowieka.

W jaki sposób odbywa się badanie Volla?

Istnieje wiele schorzeń, mogących mieć związek z obciążeniami pasożytniczymi, do których należą:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby skóry,
 • choroby alergiczne,
 • choroby układu nerwowego, itp.

Badanie Volla pozwala dokładnie rozpoznać stopień zaawansowania stanu patologicznego lub zapalnego, jaki toczy się w obrębie danego narządu bądź układu. Mierząc oporność skóry przy pomocy specjalnej aparatury, doktor Voll odkrył, że w zależności od rodzaju chorób, zmianie ulegają odczyty na urządzeniu pomiarowym. I tak na przykład, przy stanach ostrych oporność skóry spada, a przy stanach przewlekłych wzrasta. Dzięki temu metoda ta potrafi wskazać ewentualne schorzenie jeszcze na długo zanim pojawi się ono „namacalnie“ w naszym ciele. Jednorazowo przeprowadzana diagnoza laboratoryjna na ogół ma niską skuteczność, natomiast badanie Volla, odznacza się skutecznością na poziomie ok. 95%, ponieważ działa na zupełnie innej zasadzie niż badania mikroskopowe. Na podstawie prawidłowo przeprowadzonego testu otrzymujemy obraz funkcjonowania całego organizmu, w szczególności, czy występują w nim obciążenia grzybicze, pasożytnicze, bakteryjne lub wirusowe.

Czy istnieją przeciwwskazania do badań metodą Volla?

Tak jak wiele innych sposobów diagnozowania, również metoda Volla nie jest polecana dla wszystkich pacjentów.

Przeciwwskazania do przeprowadzania badań Volla to przede wszystkim:

 • wszczepiony rozrusznik serca,
 • ostre zaburzenia krążenia wieńcowego i mózgowego,
 • stosowanie leków antydepresyjnych,
 • stan ostrego pobudzenia psychicznego,
 • otwarte rany na dłoniach (w miejscach poddawanych badaniu),
 • stan upojenia alkoholowego,
 • ciąża.

 

Metody diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonalnych

Centrum Innowacyjnych Systemów Medycznych „Imedis” z siedzibą na terenie miasta Katowice, poza sprzedażą i dystrybucją sprzętu do biorezonansu, specjalizuje się w rozwijaniu następujących metod diagnostycznych oraz terapii zaburzeń funkcjonalnych:

 1. Elektropunktura metodą Volla.
  Jest to bezpieczna oraz skuteczna wielopunktowa metoda diagnostyczna i terapeutyczna, polegająca na określeniu impedancji prądu stałego w obwodzie pomiędzy poszczególnymi punktami skóry, tzw. meridianami, a organami, tkankami organizmu i systemu za pośrednictwem OUN.
  Blisko pięćdziesięcioletni okres doświadczeń klinicznych wykorzystania elektropunktury metodą niemieckiego lekarza Reinholda Volla dał następujące możliwości opracowanego sposobu leczenia biorezonansem:
  • przy pomocy EAV można przeprowadzić kompleksową diagnostykę czynnościową i topograficzną, a także wyjaśniać skomplikowane przypadki medyczne,
  • EAV daje możliwość odkrywania informacyjno-funkcjonalnych zależności BAP i BAS skóry z różnymi organami wewnętrznymi i układami tkankowymi,
  • elektropunktura metodą Volla pozwala na dokonywanie wczesnej diagnostyki różnego rodzaju stanów przed patologicznych zaburzeń w powiązanych z BAP narządach, kiedy objawy choroby nie są jeszcze widoczne bądź ich brakuje,
  • EAV pozwala na przeprowadzenie kontroli efektywności praktycznie każdej podjętej metody leczenia, wraz z oceną adekwatności co do jej wyboru i zastoowania,
  • EAV umożliwia dokonanie dozowanej korekcji pogorszenia stanu zdrowia człowieka impulsami elektrycznymi o niskiej częstotliwości,

  • elektropunktura metodą Volla umożliwia wychwycenie negatywnego wpływu na ludzki organizm wielu różnego rodzaju czynników patogennych, takich jak pestycydy, metale ciężkie, azotany czy herbicydy, które nie zawsze daje się zdiagnozować przy pomocy badań kliniczno-laboratoryjnych,
  • EAV pozwala na indywidualny dobór preparatów homeopatycznych czy izopatycznych, bez konieczności wprowadzania ich do ciała człowieka, czyli z dystansu, a ponadto, daje możliwość precyzyjnego testowania artykułów żywnościowych, produktów kosmetycznych, materiałów stomatologicznych, itp.,
  • EAV daje możliwość wychwycenia ukrytych bądź utajonych ognisk infekcji oraz ocenienia ich wpływu na tzw. odczynowość immunologiczną ludzkiego organizmu,
  • elektropunktura, której podstawą jest metoda Volla daje ponadto możliwość precyzyjnego określenia czynników etiologicznych danego schorzenia.
 2. Terapia biorezonansowa BRT
  Terapia biorezonansowa BRT stanowi unikalny rodzaj leczenia, które wykorzystuje oscylacje pacjenta elektromagnetycznej przyrody. Główną zasadą tej metody, której podstawą funkcjonowania jest biorezonans magnetyczny, jest fakt, że organizm wraz z poszczególnymi układami stanowią źródło słabych neurosygnałów elektromagnetycznych o szerokim zakresie częstotliwości (obejmującym zasięg długości od ultra długich do bardzo krótkich).
  W momencie, gdy w organizmie człowieka zaistnieje choroba, dochodzi do utworzenia nowych źródeł owych sygnałów, które są określane mianem patologicznych bądź dysharmonicznych. Zakłócają one nie tylko równowagę fizjologiczną, ale przyczyniają się również do nieprawidłowej pracy układu nerwowego, endokrynologicznego oraz systemu immunologicznego. Ponieważ wysyłane sygnały mają naturę elektromagnetyczną, można je zmierzyć w trakcie testu obciążeń, przy użyciu elektrod i następnie przekazać przez przewód do specjalistycznej aparatury, jaką jest sprzęt do biorezonansu. Sygnały przechodzą w nim specjalną obróbkę, po czym wychodzą z urządzenia przez drugi przewód i poprzez elektrody ponownie wracają do badanego pacjenta. W procesie terapii biorezonansowej BRT, zarówno pacjent, jak i aparatura tworzą jeden, zamknięty obwód adaptacyjnego regulowania. Na skutek tego osłabieniu bądź też nawet całkowitemu zanikowi ulegają promieniowania patologiczne, a wzmocnione zostają fizjologiczne.
  Schorzenia, które mogą być leczone przy pomocy terapii biorezonansem:
  • stany zapalne stawów i kręgosłupa,
  • choroby układu krążenia,
  • choroby układu pokarmowego,
  • zespół przewlekłego bólu i ostrego bólu różnego pochodzenia,
  • choroby ginekologiczne i urologiczne (w tym niepłodność),
  • schorzenia psychosomatyczne,
  • bezsenność,
  • trudno gojące się rany i owrzodzenia,
  • uzależnienia i nałogi: alkoholizm, nikotynizm, narkomania.
 3. Segmentarna Diagnostyka Bifunkcjonalna (SGD)
  Segmentarna bioelektroniczna diagnostyka funkcjonalna stanowi jedną z ważniejszych metod diagnozowania elektropunkturowego. Do jej opracowania, tak jak w przypadku innych metod, także przyczynił się biorezonans magnetyczny, gdyż metoda ta opiera się na pomiarach elektrycznych parametrów biologicznie aktywnych punktów strefy ludzkiej, pozwalając na precyzyjne analizowanie stanu zdrowia człowieka, wraz z określeniem efektywności konkretnych preparatów oraz sposobów leczenia.
  Test obciążeń wykonywany przy pomocy segmentarnej diagnostykyki bifunkcjonalnej (SGD) daje możliwość:
  • zbierania informacji o funkcjonalnym stanie organizmu i pokazywania ich w formie zależnych czasowo funkcji graficznych, współczynników oraz ocen w trakcie krótkiego odcinku czasu, wynoszącym około pięciu minut,
  • oceny dynamiki działań leczniczych poprzez wykonanie pomiarów w czasie oraz między poszczególnymi seansami terapii,
  • kontroli nad efektywnością każdej podjętej terapii leczniczej,
  • określenia dokładnego statutu organizmu, zarówno pod względem całościowym, jak i częściowym (w odniesieniu do poszczególnych narządów oraz układów),
  • utworzenia bazy danych i analizy statystycznej,
  • szybkiego i wygodnego ocenienia działania preparatu lub jakiegokolwiek innego przedmiotu, który „przenosi informacje” (np. ozdób, produktów żywnościowych, przedmiotów odzieży, itp.).
 4. Wegetatywny rezonansowy test WRT (IMEDIS- TEST)
  Wegetatywny rezonansowy test WRT to metoda diagnozowania i leczenia, której twórcą jest niemiecki lekarz H. Schimmel. Opiera się przede wszystkim o EAV oraz bioelektroniczną funkcjonalną diagnostykę Schmidta i Pflaum (BFD). Metoda WRT została wprowadzona w praktykę kliniczną pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy przedsiębiorstwo VEGA z Niemiec skonstruowało pierwsze urządzenie VEGA-TEST, dające możliwość dokonywania pomiarów BAP przy pomocy tej metody.
  Test obciążeń WRT stał się bardzo szybko niezwykle skuteczną metodą diagnostyki, głównie za sprawą zastosowania specjalnych test-kaset bądź ampułek. Rozwój tego sposobu leczenia od lat dziewięćdziesiątych był prowadzony w Centrum Innowacyjnych Systemów Medycznych „Imedis” w Katowicach – wtedy też opracowano pierwszy selektor medykamentów z opcją transferu, który do tej pory nie znalazł sobie równych. Wszystkie nowoczesne technologie wdrażane w „Imedis” mają poparcie wieloletnimi badaniami klinicznymi, co czyni ich niepowtarzalnymi na rynku usług diagnostycznych oraz terapii opierających się na biorezonansie magnetycznym.
  Lekarz wykorzystujący metodę WRT może między innymi:
  • zdiagnozować, który narząd uległ porażeniu,
  • ustalić stopień zmian w tkankach organu (przewlekłe, degeneracyjne, nowotworowe złośliwe lub niezłośliwe),
  • ocenić, czy występują obciążenia układu odpornościowego oraz jaki czynnik powoduje obciążenie,
  • zweryfikować, czy doszło do powikłań poszczepiennych,
  • ustalić czynnik biologiczny lub toksyczny oraz wskazać jego lokalizację w tkance,
  • rozróżnić, czy mamy do czynienia z zaburzeniami czynnościowymi, regulacyjnymi czy organicznymi,
  • ustalić czynnik środowiskowy-przyczynowy i dokonać analizy, w jaki sposób wpływa on na przebieg/rozwój schorzenia,
  • sprawdzić, czy wystąpiło obciążenie układu hormonalnego i ocenić niedobór hormonów,
  • ustalić wpływ procesów psychicznych na przebieg rozpoznanej choroby,
  • w badaniach przesiewowych wykluczyć bądź potwierdzić fakt przyjmowania substancji narkotycznych nawet do roku wstecz,
  • ustalić ognisko patologiczne (migdałki, zatoka, chory ząb) i prześledzić jego patologiczny wpływ,
  • dobrać dietę właściwie do otrzymanych wskaźników odpornościowych, a także wykluczyć alergeny,
  • ustalić terapię wraz z programem rehabilitacji dla pacjenta po wypisie ze szpitala,
  • precyzyjnie monitorować przebieg leczenia ambulatoryjnego i planować wizyty lekarskie.
 5. Biorezonans Egzogenny
  Leczenie biorezonansem egzogennym umożliwia przeprowadzanie skutecznych terapii rezonansowo-częstotliwościowych wirusów, grzybic, zakażeń bakteryjnych, pasożytów oraz pierwotniaków. Odbywa się przy pomocy zewnętrznych sygnałów elektromagnetycznych, które są wysyłane do poszczególnych organów i układów w celu pobudzenia odporności oraz usunięcia konkretnego problemu: reakcji alergicznej, zatrucia, patogenu, niedoboru odporności, stanu zapalnego, itp. Tego typu terapia biorezonansem pozwala na skuteczne oddziaływanie praktycznie w przypadku każdej formy czynnika chorobotwórczego, bez względu na jego postać, ulokowanie w narządzie lub tkance, a także w dowolnym stadium procesu, bez jakichkolwiek szkód dla ludzkiego organizmu. Każda bakteria, wirus czy pasożyt charakteryzują się innym zakresem drgań, a likwidacja tych drobnoustrojów jest możliwa przy pomocy prawidłowo przeprowadzonej terapii rezonansowo-częstotliwościowej.
  Leczenie biorezonansem egzogennym jest wskazane w:
  • ostrych i przewlekłych stanach zapalnych pochodzenia wirusowego, bakteryjnego oraz grzybiczego,
  • zatruciach grzybiczych,
  • przewlekłych zmianach degeneracyjnych.
  Osoby, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu leczenia biorezonansem, Centrum Innowacyjnych Systemów Medycznych „Imedis” w Katowicach zaprasza na profesjonalne kursy. W ofercie posiadamy zajęcia tematyczne, praktyczne oraz certyfikacyjne, a każde szkolenie jest przeprowadzane przez wysoce wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie diagnozowania i leczenia biorezonansem magnetycznym.

  Test obciążeń

  Istnieje wiele chorób, głównie przewlekłych oraz ogólnoustrojowych, które mogą mieć związek z obciążeniem organizmu pasożytami, bakteriami, wirusami, pestycydami czy metalami ciężkimi. Test obciążeń pozwala skutecznie je zdiagnozować, stanowiąc szybki i bezinwazyjny sposób, aby dotrzeć do przyczyn wielu różnego rodzaju schorzeń.

  Co to jest test obciążeń organizmu?

  Test obciążeń organizmu stanowi znaną i cenioną metodę diagnostyki, która została opracowana przez niemieckiego lekarza Reinholda Volla. Na chwilę obecną jest stosowana w wielu krajach Europy przez blisko trzydziestu tysięcy specjalistów. Można z niego skorzystać również w Centrum Innowacyjnych (Intelektualnych) Systemów Medycznych „Imedis”, dogodnie zlokalizowanym na terenie miasta Katowice.

  Metoda ta potrafi wskazać ewentualną chorobę na długo, zanim zacznie rozwijać się w naszym ciele. Zazwyczaj dość długo trzeba zaniedbywać zdrowie, odżywianie i aktywność fizyczną, aby w końcu pojawiły się tego efekty. Warto pamiętać, że u każdego człowieka taki proces przebiega bardzo indywidualnie, u jednych organizm radzi sobie lepiej, natomiast u innych gorzej. Według Reinholda Volla, informacje mówiące o poważnych zmianach w naszym ciele pojawiają się nawet na około dwa lata przed poważnym schorzeniem, które stanowi już poważne ostrzeżenie o zaniedbaniach z naszej strony. Metoda Volla potrafi takie zmiany wychwycić odpowiednio wcześnie.

  Przy pomocy właściwie przeprowadzonego badania Volla można nie tylko wykryć i rozpoznać obciążenie organizmu, będące przyczyną powstawania wielu chorób, ale także podjąć skuteczne działania profilaktyczne. Jest to jedyny test diagnostyczny, który w pełni i kompleksowo rozpoznaje różnego rodzaju obciążenia organizmu, a dokładne ich określenie i następnie usunięcie poprzez prawidłowo dobraną terapię, pozwala na zlikwidowanie schorzeń oraz powrót do zdrowia.

  Badanie Volla:

  • określi i rozpozna ogólny stan zdrowia,
  • wykryje stan chorobowy w organizmie,
  • zdiagnozuje zatrucie organizmu pasożytami, drobnoustrojami, metalami, itp.,
  • wychwyci substancje toksyczne wywołujące reakcje alergiczne i pokarmowe,
  • wykryje zaburzenia odporności,
  • wspomoże leczenie istniejących chorób dziedzicznych,
  • wesprze odbudowę systemu immunologicznego.

  Na czym polega test obciążeń organizmu?

  Badanie jest przeprowadzane na punktach akupunkturowych znajdujących się na dłoniach oraz stopach. Są to biologicznie czynne kanały, w których opór elektryczny jest nieco niższy, co umożliwia uzyskanie bardziej precyzyjnych pomiarów. W trakcie testu obciążeń na monitorze komputera specjalista porównuje częstotliwościowe modele zdrowych organów i układów z wartościami otrzymanymi u pacjenta, a następnie na tej podstawie określa wyniki.

  Warto podkreślić, że badanie jest nieinwazyjne i w żaden sposób nie stanowi obciążenia dla organizmu. Test jest całkowicie bezbolesny i nie wymaga pobierania krwi czy przeprowadzania innych procedur medycznych, nie wymaga ponadto wcześniejszego przygotowania. Z testu obciążeń mogą korzystać osoby w każdym wieku, którym zależy na sprawdzeniu, czy są zdrowe i które pragną, aby podjęta terapia przyniosła oczekiwane rezultaty.

  Czy warto wykonać test?

  Test obciążeń organizmu nie tylko ułatwia postawienie diagnozy, ale także ułatwia dobór odpowiedniej metody leczenia.

  Profesjonalny test obciążeń pozwala wykryć następujące substancje i patogeny:

  • bakterie: pałeczka krztuśca, dwoinka rzeżączki, pałeczka okrężnicy, paciorkowiec zapalenia płuc, paciorkowiec zieleniejący, pałeczka duru rzekomego, pałeczka duru brzusznego, dwoinka zapalenia opon mózgowych, dwoinka nieżytowa, pałeczka krwawa, odmieniec pospolity, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, gronkowiec biały,
  • grzyby: dermatofity, z rodzaju Malassezia, z rodzaju Candida (Candida albicans, Candida crusei, Candida parapsilosis),
  • pierwotniaki: pełzak czerwonki, rzęsistek, lamblia jelitowa,
  • robaki: owsiki, glista ludzka, tasiemiec nieuzbrojony, ludzka przywra jelitowa, przywra wątrobowa, tęgoryjec dwunastnicy, węgorek jelitowy,
  • metale: arsen, rtęć, beryl, benzen, chrom, kadm, ołów, miedź, pallad,
  • insekty: komar, osa, pszczoła,
  • różne środki chemiczne: kwas ftalowy, tiomersal, DEHP, formaldehyd, octan fenylortęci, heksachlorofen,
  • pestycydy: DDT, endosulfan, lindan, aldrin, parathion, carbendazim.

  Czy z testu obciążeń może skorzystać każdy?

  Metoda Volla została opracowana w ten sposób, aby z badania mógł skorzystać każdy, bez względu na wiek. Test obciążeń jest przeznaczony zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych. Może być wykonany u większości, a przeciwwskazania do jego przeprowadzenia są następujące:

  • rozrusznik serca,
  • stosowanie leków antydepresyjnych,
  • otwarte rany na dłoniach lub stopach (w miejscu badania),
  • ostre stany chorobowe układu krążenia wieńcowego lub mózgowego,
  • ciąża.

  Osoby, które chcą więcej dowiedzieć się o metodzie Volla i pogłębić swoją wiedzę z zakresu testu obciążeń, zapraszamy na profesjonalne szkolenie organizowane przez Centrum Innowacyjnych (Intelektualnych) Systemów Medycznych „Imedis” w Katowicach.